Reglement

Huishoudelijk reglement:

Uit het huishoudelijk reglement, art. 4 Leden


Artikel 4.1. Elke natuurlijke persoon (m/v) kan van zodra 2,5 jaar oud (t.t.z. van zodra ze wettelijk op school aanwezig mogen zijn) lid worden van onze turnclub, mits beschikbare plaats in de desbetreffende groep.


Artikel 4.2. Jaarlijks dienen de leden lidgeld te betalen. Het bedrag wordt door de Raad van Bestuur bepaald.


Artikel 4.3. Elk lid heeft recht op proeflessen gedurende de maand september. De inschrijving is pas definitief zodra het lidgeld is betaald en bij ontvangst van een volledig ingevulde inlichtingenfiche.


Artikel 4.4. Ethische code respect. Er wordt voor gezorgd dat alle leden solidair en respectvol handelen tegenover zichzelf, de andere en de omgeving. De eerste afspraak is dat we ons steeds correct en respectvol gedragen. Niet alleen naar elkaar, maar ook naar de trainers, bestuursleden, ouders,… De leden worden gesensibiliseerd voor het belang van fairplay. Ieder lid dient respectvol om te gaan met de rijkheid aan diversiteit. Alle vormen van discriminatie en racisme in de sport wordt voorkomen en uit de sport gebannen.

Trainers en de Raad van Bestuur waken er over dat respectvol sporten hoog in het vaandel wordt gedragen. Ongepast gedrag is uit den boze.


Artikel 4.5. Elk lid is 5 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig en wacht in stilte zonder de voorgaande les te storen.


Artikel 4.6. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies of diefstal van waardevolle voorwerpen en kledij. Sieraden, juwelen en waardevolle voorwerpen worden thuis gelaten.


Artikel 4.7. Het is verboden te roken in de turnzaal, de kleedkamers en andere ruimtes. Alcohol, roken en slechte voeding hebben beslist een negatieve invloed op de lichamelijke conditie en sportprestaties en dienen dus vermeden te worden. Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk.

Een gezonde en gevarieerde voeding met voldoende verse groenten en fruit is aan te bevelen.


Artikel 4.8. Kledij, elk lid is verplicht om sportkledij te dragen tijdens de lessen (T-shirt en broek of turnpak, aangepast schoeisel). Losse haren worden vastgebonden.


Artikel 4.9. Alle leden dienen te beschikken over een club T-shirt. Tevens dient elk lid tijdens activiteiten van de club de kledij van de club te dragen.


Artikel 4.10. Ieder lid draagt zorg voor zijn eigen kledij. De Raad van Bestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel verlies van kledij. Wij raden dus ten zeerste aan alle kledij te naamtekenen.


Artikel 4.11. Ongevallen die plaatsvonden tijdens de lessen dienen binnen de 24u gemeld te worden aan de trainer of aan een bestuurslid. Dit in verband met de verzekering.


Artikel 4.12. De leden hebben respect voor het aanwezige materiaal en de zaal.


Artikel 4.13. De toestellen dienen enkel gebruikt te worden als turntoestel (niet om te spelen) en onder toezicht van een lesgever.


Artikel 4.14. Leden mogen de turnzaal enkel verlaten indien zij de toelating vragen aan de lesgever.


Artikel 4.15. Leden houden zich aan de regels door de club opgesteld.