Home

Welkom op onze LTK website.


Alle informatie over onze turnclub kan je hier terugvinden.
Neem voor dit seizoen zeker onze website door.


We beperken onze groepen tot max. 25 leden zodat de trainingen onder de meest gunstige omstandigheden plaats kunnen vinden. Zo hebben onze trainers oog voor iedere gymnast.
We hopen dat het seizoen 2022-2023 normaal kan verlopen en dat corona er geen stokje voor steekt.


We volgen de corona maatregelen die opgelegd worden van de overheid.
Indien er in de loop van het seizoen opnieuw een golf is van besmettingen zullen jullie via mail op de
hoogte gebracht worden wat de gevolgen zijn voor onze clubwerking en eventuele afspraken die er
gemaakt worden.
We hopen dat de gymnasten en free runners normaal kunnen blijven trainen.


We wensen jullie een jaar vol gymplezier!


Het LTK-bestuur