Wat bij een ongeval

Oeps… een ongeval

Schrammen, builen en blutsen worden door de trainsters met moederlijke zorg behandeld.

Voor alles wat erger is, blijft de moederlijke zorg van de trainsters, maar wordt de hulp van de dokter ingeroepen.Bij heel ernstige ongevallen tijdens de les bellen wij zelf de 112 of brengen we de kinderen naar spoed. Uiteraard worden de ouders onmiddellijk verwittigd.


Elke kwetsuur opgelopen tijdens een training komt in aanmerking voor de verzekering.

Dus wie papieren nodig heeft, kan die gerust vragen. Elke trainster heeft altijd papieren bij zich en moet ook zelf een stukje ervan invullen.


Wie achteraf verzekeringspapieren blijkt nodig te hebben, kan hiervoor ook altijd terecht bij Martine Messely, martine@turnclub-ltk.be.


Let er wel op dat je dit tijdig aanvraagt, want de papieren moeten binnen de 8 werkdagen toekomen bij de Gymfed!


Om discussies te vermijden vragen wij om elke vorm van letsel, hinder of irritatie zeker te melden na de training!


Vanaf nu kan een clubverantwoordelijke de ongevallen online aan de Gymfederatie doorgeven.

De aangifte wordt gesplitst in een “aangifte ongeval” met de persoonsgegevens en het “medisch attest” dat door de arts dient ingevuld te worden. Beide documenten kunnen gedownload worden.


Het aangifte formulier en meer informatie kunt u terugvinden op:

https://www.gymfed.be/over-gymfed/een-ongeval-wat-nu


Hieronder alvast een korte toelichting: Aangifte sportongeval en terugbetaling kosten

 • Het slachtoffer meldt het schadegeval aan de club (trainer/secretaris).
 • De aangifte kan online in ClubDESK aangegeven worden door de clubverantwoordelijke of per post via een aangifteformulier.
 • De clubsecretaris meldt het schadegeval aan de GymnastiekFederatie binnen de 8 werkdagen na het ongeval! Zowel de clubverantwoordelijke als het slachtoffer (of ouder) worden verzocht het medisch attest te ondertekenen. Een kopie van de aangifte en het attest kan je best zelf bijhouden in geval van betwisting of in geval van verlies van poststukken.
 • Het slachtoffer en de clubverantwoordelijke voor ongevallen ontvangen een mail dat de aangifte op de federatie is binnengekomen met vermelding van het dossiernummer, toegekend aan deze schadeclaim. 
 • Bij online aangifte kan het medisch attest toegevoegd worden aan de aangifte, eventueel op een later tijdstip, of per post bezorgd worden aan GymFed. Er kan geen uitbetaling plaatsvinden zolang er geen medisch attest ter beschikking werd gesteld.
 • Na aanvaarding van de aangifte en controle van het lidmaatschap ontvangt het slachtoffer een officieel schrijven van de federatie. Dit schrijven omvat het dossiernummer, een formulier voor de behandelingskosten en een voorgedrukt attest van genezing.
 • Het slachtoffer dient alle kosten eerst zelf te betalen, bezorgt deze kostenbriefjes aan zijn mutualiteit; de mutualiteit doet hiervan een eerste uitbetaling en bezorgt het slachtoffer de nodige uittreksels. Deze originele uittreksels, samen met originele (betaalde) facturen van het ziekenhuis, apothekersbriefjes, nodige bewijzen van aankopen uit de mediotheek (samen met het originele voorschrift) worden opgestuurd naar de federatie.
 • De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het slachtoffer.
 • Indien de kosten te hoog oplopen kan ten allen tijde een tussentijdse uitbetaling gevraagd worden.
 • Het dossier wordt pas afgesloten indien het genezingsattest wordt opgestuurd of indien de termijn van twee jaar verstreken is.
 • Indien na deze periode van twee jaar er nog geen volledige genezing is kan een percentage “blijvende invaliditeit” schriftelijk aangevraagd worden. Na ontvangst van dit schrijven word je uitgenodigd voor een medisch onderzoek vanwege de verzekeringsmaatschappij; deze arts bepaalt welke som je nog uitbetaald krijgt waarmee je nog te verwachten onkosten kan betalen.